توقیف تیرچه های غیر استاندارد در استان خوزستان

محصولات

توقیف مصالح ساختمانی و تیرچه های غیر استاندارد در استان خوزستان

 
توقیف مصالح ساختمانی و تیرچه های غیر استاندارد در استان خوزستان
مدیرکا استاندارد استان خوزستان گفت: در بازرسی های صورت گرفته از فروشگاه ها و واحدهای تولیدی شهرستانهای دزفول، اندیمشک و شوش کارشناسان این اداره مقداری محصولات غیر استاندارد از جمله 8030 متر تیرچه سنتی را توقیف و پرونده این تخلفات را برای سیر مراحل قانونی به اداره حقوقی ارسال کردند.
تاريخ تنظيم: شنبه 29 خرداد ماه 1395