توقیف تیرچه های غیر استاندارد در تهران

محصولات

ساماندهی تولید کنندگان تیرچه در خراسان شمالی و تعطیلی کارگاههای بدون مجوز

 
ساماندهی تولید کنندگان تیرچه در خراسان شمالی و تعطیلی کارگاههای بدون مجوز
مدیر کل استاندارد استان تهران از توقیف تیرچه های غیر استاندارد در تهران، در ابزرسی های کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی فراورده های ساختمانی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران، بازرسان استاندارد در این بازرسی ها، حدود 8000 متر تیرچه با پاشنه سفالی، تیرچه با پاشنه بتنی و خرپای خام را از واحد های تولیدی ... به علت نداشتن مجوز استاندارد توقیف کردند.
تاريخ تنظيم: شنبه 29 خرداد ماه 1395