محصولات

جوش مقاومتی تقویت تیرچه

 
جهت موقعت دهی به میلگردهای کششی اضافه در تیرچه یا به عبارتی تقویت تیرچه از روشهای مختلفی استفاده میگردد که هر یک نواقصی دارد مانند اسیسر پلاستیکی که موجب گسستگی و ترک در بتن پاشنه میشود جوش میلگرد عرضی با قوص الکتریکی که مقاومت کششی میلگرد را کم مینماید و ...

لذا شرکت نوین سازان با توجه به این مشکلات اقدام به اختراع روش جوش مقاومتی تقویت تیرچه و طراحی و ساخت دستگاه آن نمود تا مشکلات مذکور حذف و تیرچه استاندارد تولید گردد
دانلود کاتالوگ فایل ویدئو

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player